Nasi dzielni stażyści uczestniczyli w projekcie 2023-1-PL01-KA121-VET-000142011 dzięki Fundacja Zawodowiec – zagraniczne staże zawodowe dla młodzieży 😇🫶
Na przełomie stycznia i lutego 24 uczniów odbyło 2-tygodniowy staż zawodowy w Ostrawie 🇨🇿  Wraz z nimi pojechali opiekunowie i nauczyciel uczący przedmiotów turystycznych. Młodzież uczy się na kierunkach: technik logistyk, technik organizacji turystyki oraz technik weterynarii. Uczestnicy zyskali nie tylko cenne doświadczenie, ale również miło spędzili czas na zwiedzaniu 💙