Akcja "Daj sobie czas"

Wybór szkoły i kierunku nauki to trudna decyzja.
Nie wszyscy są przygotowani do jej podjęcia.
Dlatego często wybór ten staje się po prostu przypadkowy.

O projekcie

W Technikum Menedżerskim masz więcej czasu na podjęcie trafnej decyzji. Do 30 października masz możliwość sprawdzić, czy wybrałeś właściwie.

To szansa aby pomyśleć i przyjrzeć się czy wybrać logistykę, spedycję, weterynarię, hotelarstwo, a może turystykę, informatykę czy ekonomię.

To Twoja przyszłość, więc zastanów się i po miesiącu postanów ostatecznie w jakim kierunku chcesz się u nas uczyć.

Do tego czasu możesz jeszcze zmienić zawód !!! W Technikum Menedżerskim masz dodatkowy czas na podjęcie ostatecznej decyzji. Wykorzystaj tę szansę.