Międzynarodowy Program Edukacji Informatycznej

Program CISCO Networking Academy to międzynarodowy projekt nowoczesnego kształcenia informatycznego. Udział w projekcie daje uczniom możliwość uzyskania umiejętności projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami. Ta wiedza i umiejętności praktyczne pootwierają przed uczniami możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i są solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CISCO Networking Academy

Rozwój

Program rozwija się dynamicznie na całym świecie. Już w ponad 100 krajach można poszerzać wiedzę na temat sieci komputerowych.

Umiejętności

Mozliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.

Wartość

Realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Certyfikat

Wiedza poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.

Szansa

Pracodawcy maja szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia biznesu.

Przyszłość

Program otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i daje solidne podstawy do przyszłej kariery zawodowej.

CISCO Networking Academy jest realizowana poprzez zajęcia laboratoryjne, podczas których rozwiązuje się realne problemy informatyczne. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, zajęcia z instruktorem, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne oraz narzędzia wirtualne ułatwiające zdobywanie kompetencji. Pierwsza kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów Technikum Menedżerskiego otrzymała już certyfikaty CISCO Networking Academy w roku szkolnym 2017/18.

IT Essentials PC Hardware and Software

Obejmuje podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowi wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych.

CCNA Routing and Switching

Zapewnia kompleksowe rozumienie konceptów sieciowych i gwarantuje zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie aplikacji, protokołów i serwisów. Kurs CCNA Routing and Switching przygotowuje do aktualnych wymagań egzaminu certyfikacyjnego CCENT oraz CCNA. Słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę na temat sieci i umiejętności z nimi związanych; począwszy od aplikacji sieciowych aż po protokoły i usługi świadczone dla tych aplikacji przez niższe warstwy sieci. Kurs przeznaczony jest dla uczniów pragnących zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w sektorze ICT.