Fundacja Zawodowiec

Działa od 2013 r. Powstała dzięki aktywności grupy przyjaciół, która podczas swoich spotkań wymieniała się pomysłami i zapałem do wspólnych działań. Wszyscy jednomyślnie zadeklarowali chęć zwiększenia motywacji u młodych ludzi do nauki zawodów, które nie wymagają tytułu magistra. Postanowiliśmy postawić na samorozwój absolwentów oraz doszkalanie zawodowe, gdyż dzięki temu uda nam się poszerzyć kadrę polskich specjalistów.
Do tej pory, z powodzeniem, Zawodowiec zrealizował 5 projektów dofinansowanych z programu POWER. Dzięki nim przeszkoliliśmy już 142 młodych kucharzy oraz cukierników, hotelarzy i technika organizacji turystyki.

 

 

Korzyści płynące z zagranicznego stażu:

Umożliwienie absolwentom zdobycia nowej wiedzy i umiejętności

Pomoc w rozwoju osobistym, zwiększającym szansę na zdobycie zatrudnienia

Umożliwienie przeniesienia pozytywnych wzorców na lokalny grunt polski

Program umożliwia podniesienie stopnia znajomości j. angielskiego przez uczestników projektu poprzez umożliwienie im przebywania w środowisku anglojęzycznym. Uczestnicy poznają środowisko zawodowe, w tym: organizację i kultury pracy innego kraju. Wyposażamy uczestników w profesjonalne narzędzia podnoszące ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu certyfikacji i uznawania nabytych umiejętności. Dzięki programowi wzrasta świadomość szacunku szacunku do klienta i uczestnicy mają możliwość poznania kultury i obyczajów panujących w Wielkiej Brytanii (Birmingham). Program umożliwia pracę w renomowanych restauracjach i hotelach i planowanie dalszej drogi kształcenia i rozwoju zawodowego. Wartością dodaną jest wzrost kompetencji językowych nabytych podczas przygotowania językowego w Polsce oraz wzrost kompetencji interpersonalnych nabytych podczas przygotowania pedagogicznego takich jak: asertywność, techniki pokonywania stresu, metody adaptacji.